AADRESS

Liivalaia 11/4,
10118 Tallinn

Tel +372 648 7750
Fax +372 648 7750
tallinn@sak.fi
www.sak.fi/tallinn

AVATUD

E – R    10 – 16


INFOT TÖÖELU KOHTA

Palgad ja maksud

Soomes määratakse miinimumpalk, nagu palk üldse, erinevate alade kollektiivlepingutes. Üldist ja kõigile ühist miinimumpalka ei ole. Kollektiivlepingutes määratud palgatasemest tuleb kinni pidada nii soomlastest kui teistest rahvustest töötajate puhul.

Soomes maksavad kõik töötavad inimesed tulumaksu riigile ja oma elukohajärgsele linnale või vallale. Munitsipaalmaks on kindel protsent tuludest, ja see on eri valdades/linnades erinev. Riigile makstava tulumaksu suurus oleneb sissetulekute suurusest. Kõik töötavad inimesed maksavad ka tööpensionimaksu ja töötuskindlustusmaksu. Need peetakse automaatselt palgast kinni.

Nimetatud maksud moodustavad soome keskmisest palgast (2 600 eurot kuus) kokku umbes 33,5 %. Pool maksudest läheb seega vallale/linnale ja teine pool riigile sotsiaalkaitse finantseerimiseks (näiteks pensioni-, haigus- ja töötuskindlustusmaksed). Ka tööandjad maksavad sotsiaalmakse. Soomes on valdade/linnade ülesandeks korraldada selliseid asju nagu õpetustegevus ning laste- ja tervishoid (näiteks põhikoolid, gümnaasiumid, lasteaiad, nõuandlad, haiglad ja polikliinikud).

Soome on sõlminud mitmete maadega kahepoolsed lepingud. See tähendab seda, et välismaal makstud maksud on üldreeglina võimalik Soome tulumaksust maha arvata. Sellega seotud asjad on parem oma maksuametist järele kontrollida.