AADRESS

Liivalaia 11/4,
10118 Tallinn

Tel +372 648 7750
Fax +372 648 7750
tallinn@sak.fi
www.sak.fi/tallinn

AVATUD

E – R    10 – 16


SOOME TÖÖLE

Kuidas saada Soomes tööd

Tähtsaimad töökohtade vahendajad Soomes on ühiskonna poolt ülalpeetavad tööbürood. Töövahenduses võib kasutada tööjõukonsultandi isiklikke teenuseid või siis iseteenindust. Töövahenduses võib registreeruda tööotsijaks nii töölkäiv kui ka töötu inimene. Tööjõubürood annavad infot töölubade, tööotsimise ja tööleasumise, kutsevaliku ja kutsealase edenemise kavandamise, koolituse taotlemise ja ettevõtjaks hakkamise kohta.

Soomes on kaks riigikeelt, soome ja rootsi. Rootsikeelseid on elanikkonnast umbes 6%. Avalikus sektoris töötamine eeldab mõlema keele piisavat valdamist.

LISAINFORMATSIOONI: