AADRESS

Liivalaia 11/4,
10118 Tallinn

Tel +372 648 7750
Fax +372 648 7750
tallinn@sak.fi
www.sak.fi/tallinn

AVATUD

E – R    10 – 16


AMETIÜHINGUD

Kuidas saadakse ametiühingu liikmeks

Ametiühingu liikmeks saadakse täites avalduse blanketi. Blankette saab töökoha usaldusisikult ja liitudest. Liikmemaks on eri liitudes erinev. Liikmemaks on tulumaksuvaba, seega on tegelik maksumäär märgatavalt väiksem. Tavaliselt kannab tööandja maksu töötaja palgast liidule. Selline on üldine praktika Soomes.

Liikmeks tasub astuda sellesse liitu, mis sõlmib sinu tegevusala kollektiivlepingu. Keskorganisatsioonid annavad samuti nõu sobiva liidu valikul.

Miks tasub olla ametiühingu liige

Soome palgasaajad on praegust tööturumudelit üles ehitanud juba umbes sada aastat. Vahe möödunud sajandi algusega on tõesti suur. Praegusele mudelile on iseloomulik tõhus koostöö: koostööd tehakse kogu palgasaajate grupi sees nii töökohtades kui ka liitudes ja keskorganisatsioonides. Üldiselt sujub koostöö hästi ka tööandjatega ja riigivõimuga. Soomes on ametiühinguliikumine ühiskonna tähtis osa.

Ametiühingu liikmed saavad lisaks kollektiivlepingutele ka muud kaitset ja erinevaid soodustusi. Töösuhtevaidlused proovitakse alati alguses töökohas lahendada. Usaldusisik tegutseb töötaja toena ja peab läbirääkimisi tööandja esindajaga. Kui vaidlust sellega lahendada ei õnnestu, antakse liidust nõu ja abi läbirääkimistel. Kui sellestki ei piisa, annab liit tüliküsimuse lahendamiseks sõltuvalt küsimusest kas töökohtusse või alama astme kohtusse. Ametiühingu liikmetele on see kõik tasuta.

Samuti saavad liikmed osaleda oma liidu poolt korraldatavatel koolitustel, saavad liidu ajalehe ja kindlustussoodustusi. Lisainformatsiooni saad oma töökoha usaldusisikult, liitudest ja keskorganisatsioonidest.

AMETIÜHINGUD SOOMES

 • Soome Ametiühingute Keskliit SAK
  Tel +358 20 774 000 www.sak.fi, www.liitot.fi
 • Teenistujate keskorganisatsioon STTK
  Tel +358 9 131 521 www.sttk.fi
 • AKAVA (kõrgharidusega töötajate keskorganisatsioon)
  Tel +358 20 7489 400 www.akava.fi

AMETIÜHINGUD EESTIS

 • Eesti Ametiühingute Keskliit EAKL
  Tel 641 2800 www.eakl.ee
 • Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO
  Tel 641 9800 www.talo.ee