AADRESS

Liivalaia 11/4,
10118 Tallinn

Tel +372 648 7750
Fax +372 648 7750
tallinn@sak.fi
www.sak.fi/tallinn

 

  Infokeskus on suletud. 

  Nõustamiseks ja konsultatsioonideks pöörduge Eesti-Soome Töö- ja                      Konsultatsioonikeskuse poole,  Liivalaia 11/4, Tallinn, tel. (+372) 648 7750

 

SOOME TÖÖTURU INFOKESKUS                     

ÜLESANDED JA EESMÄRGID

Soome Tööturu Infokeskuse ülesandeks on teavitada ja nõustada Soomes töötamisest huvitunud inimesi. Tallinna infokeskuses saab informatsiooni Soome palgatasemest, maksudest, töötingimustest ja tööseadusandlusest. Keskuses võib tutvuda Põhjamaade ametiühinguliikumise põhimõtetega, ametiühingute tegevuse ja nende poolt pakutud teenustega. Juhul kui töökohal tekib probleeme, on palgasaajal ametiühingu liikmena õigus pöörduda nõu ja abi saamiseks oma ametiühingu poole.

Soome tööturusüsteem ja tööseadusandlus on mitmeti erinevad Eesti omast. Soome tööle asujatel oleks kasulik neid enne tundma õppida võimalike probleemide vältimiseks. Informeeritus aitab Soomes töötavaid eestimaalasi seista oma õiguste eest ja samas ära hoida Soome töötajate palkade allasurumist Soome tööturul. 

TEGEVUS

Infokeskuses nõustatakse tasuta ja seda nii eesti kui vene keeles. Soovijad võivad ka iseseisvalt otsida teavet internetist ja tutvuda Soome tööelu ja ametiühingute tegevust tutvustavate infomaterialidega. Küsimusi võib esitada ka interneti kaudu (vt. koduleheküljel olev “tagasiside”). Infokeskuse koduleheküljelt saab teavet eesti, soome, vene ja inglise keeles.

Infokeskuses on aastate jooksul nõustatud tuhandeid teabevajajaid. Projekti käigus on antud välja lehti ja infomaterjale. Tallinna infokeskus korraldab ka teemaseminare, pressikonverentse, infopäevi ja vestlusringe Soome tööelu ja tööjõu liikumist puudutavates küsimustes. Keskus teeb koostööd tööturuorganisatsioonide, ametivõimude, saatkondade, poliitikute, ajakirjanike, teadlastega ja kodanikeühendustega. Kogemusi on vahetatud nii Põhjamaade kui ka teiste Euroopa riikide kolleegidega.

NB! INFOKESKUS EI VAHENDA TÖÖKOHTI!

PERSONAL

Tallinna infokeskuse töö juhtimise, planeerimise ja koordineerimisega tegeleb Soome Ametiühingute Keskliidu (SAK)  projektijuht Eve Kyntäjä, kelle assistendiks on Tytti Jäppinen (SAK). Soome Tööturu Infokeskuses töötavad kaks eestlasest konsultanti Kalev Liibert ja Marje Soon.

ASUTAMISEST

Infokeskus asutati 2002 a. seoses Soome ja Eesti tööturualase koostöö projekti käivitumisega. Toetust selleks saadi Euroopa Liidu (EL) Interreg IIIA arenguprogrammist. Projekti ametlikeks partneriteks on olnud SAK koos oma haruliitudega, Soome Teenistujate Liit (TU) ja Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL). EL-i poolt finantseerituna kestis projekt kuni augustikuuni 2005.

Eesti liitumine Euroopa Liiduga on toonud endaga kaasa teenuste vaba liikumise, mis omakorda on avanud eestlastele uued võimalused Soomes töötamiseks. Seega on informatsiooni ja nõustamise järele jätkuvalt vajadus ning infokeskuse tööd on otsustatud jätkata Soome Ametiühingute Keskliidu (SAK) ning Soome Teenistujate Liidu (TU) rahastamisel kuni 2008 a. lõpuni.

Infokeskus on saanud Euroopa komisjonilt liikuvuse teema-aastal 2006 auhinna: European Workers' Mobility Award. Auhindu jagati ettevõtetele, kes on märkimisväärselt edendanud töötajate liikuvust.