Etusivu Työhän Suomeen Tietoa työelämästä Oleskelu- ja työlupa Ammatillinen Järjestäytyminen

Ajankohtaista
Linkkejä
Yhteystiedot
Palaute
Kuvagalleria

INFOPISTEEN OSOITE

Liivalaia 11/4,
10118 Tallinna

Puh. +372 648 7750
Fax +372 648 7750
tallinn@sak.fi
www.sak.fi/tallinn

INFOPISTE ON AUKI

ma - pe    10 - 16


TIETOA TYÖELÄMÄSTÄ

Palkat ja verot

Suomessa minimipalkka, kuten palkat yleensäkin, määritellään eri alojen työehtosopimuksissa. Yleistä ja kaikille yhteistä minimipalkkaa ei ole. Sopimuksien määrittelemiä palkkatasoja on noudatettava yhtälailla suomalaisiin kuin ulkomaisiinkin työntekijöihin.

Suomessa jokainen työssäkäyvä tai työttömyysturvaa saava maksaa veroa valtiolle ja asuinkunnalleen. Verot peritään palkasta verotoimistosta saatavan ennakonpidätysprosentin mukaan, joka näkyy jokaisen henkilökohtaisessa verokortissa. Kunnallisvero on kiinteä prosentti tuloista ja se vaihtelee kunnittain. Valtionvero riippuu tulojen suuruudesta. Jokainen työssäkäyvä maksaa myös työeläkemaksua ja työttömyysvakuutusmaksua. Työnantajat perivät nämä maksut suoraan palkasta.

Suomalaisesta keskipalkasta (noin 2 600 euroa/kk) on ko. verojen ja maksujen osuus yhteensä 33,5 %. Toinen puoli veroista menee kunnalle ja toinen puoli valtiolle sosiaaliturvan rahoitukseen (esim. eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksut). Myös työnantajat maksavat oman osuutensa edellä mainituista maksuista. Suomessa kuntien tehtäviin kuuluu mm. opetus, lasten päivähoito ja terveydenhuolto (esim. peruskoulut, lukiot, päiväkodit, neuvolat, sairaalat ja terveyskeskukset).

LISÄTIETOJA: