Etusivu Työhön Suomeen Tietoa työelämästä Oleskelu- ja työlupa Ammatillinen Järjestäytyminen

Ajankohtaista
Linkkejä
Yhteystiedot
Palaute
Kuvagalleria

INFOPISTEEN OSOITE

Liivalaia 11/4,
10118 Tallinna

Puh. +372 648 7750
Fax +372 648 7750
tallinn@sak.fi
www.sak.fi/tallinn


Infopiste on suljettu 8.12.2008!                                                                           Infopiste on suljettu 8.12.2008!

 

SUOMEN TYÖELÄMÄN INFOPISTE              

TEHTÄVÄ JA TARKOITUS

Suomen työelämän infopisteen tehtävänä Tallinnassa on tiedottaa ja neuvoa Suomessa työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä. Infopisteestä saa perustietoa suomalaisesta palkkatasosta, verotuksesta, työehdoista ja työlainsäädännöstä sekä ammattiliittojen tarjoamista palveluista ja pohjoismaisen ammattiyhdistysliikkeen periaatteista. Jos työpaikalla esimerkiksi syntyy ongelmia, on palkansaajalla ammattiliiton jäsenenä oikeus saada tukea liitolta.  

Työmarkkinajärjestelmä ja työlainsäädäntö ovat Suomessa ja Virossa monessakin mielessä erilaisia.  Mitä enemmän tiedetään jo ennen tuloa Suomen olosuhteista, sitä helpompi on paikan päällä tulla toimeen. Oikeata ja objektiivista tietoa välittämällä voidaan myös ennaltaehkäistä palkkojen polkemista ja muita harmaaseen talouteen liittyviä ongelmia Suomessa.

TOIMINTA

Infopisteessä on mahdollisuus saada ilmaista neuvontaa omalla äidinkielellä – niin viroksi kuin venäjäksi - sekä etsiä tietoa netistä ja tutustua Suomen työelämää ja ammattiliittojen toimintaa esitteleviin infomateriaaleihin. Neuvontaa saa myös nettisivuilla olevan palautelomakkeen kautta.

Infopiste järjestää seminaareja, infopäiviä ja tiedotustilaisuuksia Suomen työelämää ja työvoiman liikkuvuutta koskevista ajankohtaisista asioista. Infopiste tekee yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen, viranomaisten, lähetystöjen, toimittajien, tutkijoiden, ja kansalaisjärjestöjen kanssa, tavoitteena vahvistaa yhteistyösuhteita virolaisten ja suomalaisten välillä. Infopisteen kokemuksia on jaettu Suomen ja muiden Pohjoismaiden sekä Viron ja Keski-Euroopan kollegojen kanssa.

HUOMIO – INFOPISTE EI VÄLITÄ TYÖPAIKKOJA!

HENKILÖSTÖ

Infopisteen toiminnan johtamisesta, suunnittelusta, koordinoinnista ja tiedotuksesta vastaa projektipäällikkö Eve Kyntäjä, virolaissyntyinen psykologian maisteri, joka työskentelee sekä Helsingissä että Tallinnassa. Projektiassistenttina Helsingissä toimii Tytti Jäppinen. Tallinnan infopisteessä työskentelee kaksi virolaista neuvojaa, Marje Soon ja Kalev Liibert.

INFOPISTEEN PERUSTAMISESTA

Infopiste perustettiin vuonna 2002 osana EU:n Interreg IIIA -ohjelman rahoittaman Suomen ja Viron välisen työmarkkinayhteistyön kehittämishanketta, joka päättyi 31.7.2005. Projektin osapuolina olivat SAK ja SAK:laiset ammattiliitot, Toimihenkilöunioni sekä Viron Ammattiliittojen Keskusjärjestö (EAKL).

Virolaiset ovat ottaneet infopisteen omakseen ja vuosien varrella toimistossa on neuvottu tuhansia ihmisiä. Seminaarit, infopäivät ja tiedotustilaisuudet ovat keränneet paljon osallistujia. Projekti on julkaissut lehtiä ja infomateriaaleja. EU:n laajentuminen on tuonut mukanaan uusia haasteita, kuten esimerkiksi siirtymäaikalaki, palvelujen vapaa liikkuvuus ja vuokratyö. Neuvontaa ja informaatiota tarvitaan edelleen. Tallinnan infopiste -projektia jatketaankin vuoden 2008 loppuun saakka SAK:n, sen jäsenliittojen ja Toimihenkilöunionin omalla rahoituksella. 

Infopiste on saanut Euroopan komissiolta liikkuvuuden teemavuoden palkinnon: European Workers' Mobility Award. Palkinnot jaettiin toimijoille, jotka vuoden 2006 aikana edistivät merkittävästi työntekijöiden liikkuvuutta.