Tupo

SAKtekepo.jpg (4220 bytes)

x x
Aikaisemmat tulokierrokset

x
Työmarkkinaratkaisut 1969–2000

1969 Liinamaa I 1 v.
 • indeksiehtojen poistaminen
 • valtuuslaki hintojen ja vuokrien valvontaan
 • jäsenmaksuperintäsopimus
1970 Liinamaa II
 • erorahajärjestelmä
 • kokoontumisoikeus työpaikalla
1971 UKK-sopimus 15 kk
 • neljän viikon vuosiloma 1973, vähimmäispalkka
 • tiedotus- ja koulutussopimukset
1972 HL-sopimus 1 v.
 • lomaltapaluuraha 10 % lomapalkasta
 • sairausajan palkkaetuuksien parantaminen
1973 Liittokohtaiset sopimukset
1974 Lindblom 22 kk
 • verohelpotuksia
 • lapsilisien korotus, 7 kk:n äitiysloma
 • ansiokehitystakuu
1975 Liinamaan tarkistus
 • lapsilisien korotus
 • erillisverotus
 • asumistukiuudistus
1976 Miettusen välitys 10 kk
 • ryhmähenkivakuutus
 • osaeläke työkyvyttömyydestä
1977 Liinamaan suositus 2 v.
 • ansiokehitystakuu
 • talviloma
 • turvalauseke devalvaation varalta
1978 2. vaihe
1979 Somerto-Oivio-sopimus 1 v.
 • talvilomaoikeuden laajentaminen
 • työllisyyssuosituksia
 • sairausajan palkan maksukauden pidentäminen
1980 Liittokohtaiset sopimukset
1981 Pekkanen 2 v.
 • sairauspäivä- ja äitiysrahan maksuperusteiden uudistus
1982 2. vaihe
1983 Liittokohtaiset sopimukset
1984 Pekkanen 2 v.
 • indeksiehto
 • työttömyysajan toimeentuloturvan uudistus
 • työajan lyhentäminen 32 t/vuosi
1985 2. vaihe
1986 VHS-sopimus 2 v.
 • indeksiehto
 • ansiokehitystakuu
 • työajan lyhentäminen 1987 16 t/v, 1988 16 t/v, 1989 16 t/v, 1990 20 t/v
 • valtion tukipaketti ml. verokevennyksiä
1987 2. vaihe
1988 Liittokohtaiset sopimukset 2 v.
1989 Talous- ja tulopoliittinen yhdistelmäratkaisu
 • indeksiehto
 • ansiokehitystakuu
 • ostovoiman lisäys 2,5 % palkankorotusten ja veroratkaisujen yhteisvaikutuksena
1990 Kallio 2 v.
 • ansiokehitystakuu
 • indeksiehto
 • veropoliittiset toimet
 • ostovoiman lisäys 1990–91 4,5 %
 • luottamusmiessopimus, työaikakysymykset
 • aikuiskoulutus
1991 2. vaihe
1992 Ihalainen-Kahri 2 v.
 • indeksiehto
 • työeläkkeiden rahoitus ja palkansaajien työeläkemaksu
 • sopimisjärjestelmän kehittäminen
 • valtion toimenpiteet ml. työttömyysturvan tason säilyttäminen
1993 Ihalainen-Kahri tarkistus
1994 Liittokohtaiset sopimukset 1 v.
1995 Liittokohtaiset sopimukset 1–2 v.
1996 Talous-, työllisyys- ja työmarkkinapoliittinen sopimus 1996–97
 • indeksiehto
 • ansiokehityslauseke
 • työelämän kehittäminen
 • valtion toimenpiteet mm. verotuksen ja työttömyysturvan osalta
1997 2. vaihe
1998 Tupo-sopimus 2 v.
 • indeksiehto
 • ansioiden kehityksen tarkastelulauseke 1997–98
 • työelämän kehittäminen
 • hallituksen veroratkaisut
1999 2. vaihe
2000 Liittokohtaiset sopimukset
x
Ajankohtaista
SAK:n tupotavoitteet
Pieni tupo-opas
Aikaisemmat tulokierrokset
- Tammikuun kihlauksesta tupoihin
- 30 vuotta tupoja
- Työmarkkina-
ratkaisut 1969–2000
- Tupo-sopimus 1998–99
- Liittokohtainen kierros 2000

 

ylos.gif (1682 bytes)